MENU
I have read and agree to the contact agreement.
I have read and agree to the GDPR agreement.

Emaar Turkey Head Office / Sales Office
A:

Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi No: 82F Kat 1
Üsküdar, 34700, İstanbul / TURKEY

P:

+90 (216) 547-1730

P:

+90 (216) 547-1717 (Sales Office)

F:

+90 (216) 291-1851

Head Office Working Hours:

Monday - Friday : 8:00 a.m. - 5:30 p.m.

Sales Office Working Hours:

Monday - Friday : 9:30 a.m. - 7:00 p.m.

Saturday - Sunday: 10:30 a.m. - 6:30 p.m.

How To Reach?

WHERE ARE YOU?

NAVIGATE

RESULT

You can search your location below to get navigation routes to Emaar Turkey.

CONTACT AGREEMENT

By approving this form, you agree to the use of the personal data you have supplied in order to provide you with a variety of advantages and to send you personalized offers, promotions, advertisements via all manner of electronic communication channels including telephone, text message (SMS), e-mail and the like for the purpose of sales, marketing and market research, as well as for other types of communications and to allow Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. and their subsidiaries to collect, store, process and utilize said data as well as to transfer said data to their designated data processor third-party contractors.

GDPR AGREEMENT

 MÜŞTERİLER BAKIMINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA BEYANI

[●] vatandaşı, [●] adresinde mukim ve T.C. kimlik numarası [●] olan [●] (“Veri Sahibi”) işbu Açık Rıza Beyanı (“Beyan”) düzenlenmiştir.

  1. KONU

İşbu Beyanın konusu, tanımı Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan Emaar Group’un Müşterisi olan Veri Sahibinin, Emaar Group ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızasını ve Emaar Group’un hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

  1. AÇIK RIZA KAPSAMINDAKİ VERİLER

Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Müşterilerin açık rızası aşağıdaki bilgiler dâhil olmak üzere Müşterilerin kişisel verilerini kapsamaktadır:

  1. Kimlik belgeleri, sürücü belgesi, pasaport, ikametgâh ve nüfus kayıt örneği dâhil olmak üzere çeşitli kimlik bilgileri;
  2. İlgi alanı, hobiler, yaş, çocuk sayısı, tutulan takım vb. bilgiler;
  3. Her türlü adres, telefon, e-posta, çalışılan kurum vb. iletişim bilgisi;
  4. Güvenlik amacıyla veya alışveriş, kültür ve eğlence ve diğer etkinliklerde veya çekilen fotoğraf ve video kayıtları.
  1. GRUBUN TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Emaar Group’un kişisel veri işleme amacı ve dayanağı Müşterileri ile gerçekleştirdiği Emaar Group şirketlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi olup Emaar Group, kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacağını ve Müşterilerin kişisel verilerini sadece banka, sigorta şirketi ve özel güvenlik şirketleri gibi ilgili kurum ve kuruluşlara aktaracağını taahhüt etmektedir.

Emaar Group, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak 5 yıl süre ile muhafaza etmektedir. Emaar Group, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya Müşterilerin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

  1. KAPSAM

İşbu Beyan, Emaar Group tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

İşbu Beyanda belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ediyorum.

Müşteri ve Veri Sahibi sıfatıyla

[Adı Soyadı]

[İmza]  [Tarih]